Supervision of a Master`s thesis

Koivisto, E. (Handledare), Hillers, G. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 20172018
Examinand