Supervision of a master’s thesis by MA Lauri Calonius

Knuuttila, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 dec 2012 - 15 apr 2013
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki