Supervision of a Master's thesis (successfully graduated)

Dervin, F. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period2016
    ExaminandIiris Korhonen
    Examination vidHelsinki