Supervision of a MSc thesis: Anne Aittamäki

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018