Supervision of a MSc thesis: Mats Ittonen

Seppä, P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand
OmfattningNationell