Supervision of a MSc thesis: Sonja Peschkow

Seppä, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016
Examinand
Examination vidUniverisyt of Helsinki