Supervision of Aada Peltonen's master thesis

Brunila, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331245
Period20202021
Examinand
OmfattningNationell