Supervision of academic dissertation

Saksela, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: HIV-1 Nef Protein and the Nef-associating Kinase PAK2 in Cell Signaling
Period2010
ExaminandKati pulkkinen
Examination vidUniversity of Tampere