Supervision of academic dissertation

Saksela, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Ligand recognition in SH3-mediated protein interactions
Period2005
ExaminandMarita Hiipakka
Examination vidUniversity of Tampere