Supervision of academic dissertation

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Ligand recognition in SH3-mediated protein interactions
Period2005
ExaminandMarita Hiipakka
Examination vid
  • University of Tampere