Supervision of academic dissertation

Hedman, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Prevalence and evolution of human parvoviruses
Period27 apr 2012
ExaminandPäivi Norja
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell