Supervision of academic dissertation

Hedman, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Immunology of emerging human DNA viruses
Period31 jan 2014
ExaminandArun Kumar
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell