Supervision of academic dissertation

Hedman, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Time-resolved Förster resonance energy transfer for rapid infectious disease serodiagnosis.
Period15 okt 2016
ExaminandSatu Hepojoki
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell