Supervision of academic dissertation

Hedman, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Human parvovirus B19. Development and application of new diagnostic methods based on molecular immunology and PCR.
Period1 mar 1996
ExaminandMaria Söderlund-Venermo
OmfattningInternationell