Supervision of Anna Mertaoja's Master's Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Pro gradu -tutkielma.

Title of thesis: Itiöityminen ja toksiinituotanto yksittäisissä villityypin Clostridium botulinum -soluissa
Periodokt. 2014 → …
ExaminandAnna Mertaoja
Examination vid
  • University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences