Supervision of Annukka Valkea's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20112014
ExaminandAnnukka Valkea
Examination vidUniversity of Helsinki