Supervision of Bachelor thesis of Alina Sillanpää

Oksanen, H. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand