Supervision of Bachelor thesis of Ilona Uski

Oksanen, H. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet