Supervision of bachelors thesis

Satokari, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2013
ExaminandKatariina Pärnainen
Examination vidUniversity of Helsinki