Supervision of BSc thesis project

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20122013
Examination vidUniversity of Tübingen