Supervision of BSc thesis project

Heubel, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20122013
ExaminandJonas Dornbach
Examination vidUniversity of Tübingen