Supervision of Diploma Thesis in Engineering

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: PACS-dokumentaation rakenne ja hallinta
Period2003
ExaminandSari Järveläinen
Examination vid
  • Tampere University of Technology (TUT)