Supervision of doctoral dissertation

Kalso, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Chronic pain and other symptoms following treatment for breast cancer
Period199224 maj 1997
ExaminandTiina Tasmuth
Examination vidUniversity of Helsinki