Supervision of doctoral dissertation

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Dissertation was defended 27.1.2007

Title of thesis: Focus on Form. J.J. Tikkanen, Giotto and Art Research in the 19th Century
Period20002007
ExaminandJohanna Vakkari
Examination vidUniversity of Helsinki