Supervision of Doctoral Theses: Marja-Liisa Kinnunen

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Allostatic load in relation to pscyhosocial factors and health
Period2005
ExaminandMarja-Liisa Kinnunen
Examination vidUniversity of Jyväskylä