Supervision of Doctoral thesis

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2005 - 2012
ExaminandJaana Hietala
Examination vidUniversity of Helsinki