Supervision of Doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20062008
ExaminandWeina Ji
Examination vid
  • Lund University
OmfattningInternationell