Supervision of Doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: ’Prolamin degradation in sourdoughs’
Period20022006
ExaminandJussi Loponen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto