Supervision of doctoral thesis

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 200431 dec 2004
ExaminandMarja-Liisa Kinnunen
Examination vidJyväskylän yliopisto