Supervision of doctoral thesis

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 200431 dec 2004
ExaminandSatu Barman
Examination vidJyväskylän yliopisto