Supervision of doctoral thesis

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 200331 dec 2003
ExaminandSatu Barman
Examination vidJyväskylän yliopisto