Supervision of doctoral thesis

Lindroos, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2006 → …
ExaminandKatja Parkkila
Examination vidUniversity of Helsinki