Supervision of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodsep. 2013dec. 2013
ExaminandLaura Venieri
Examination vid
  • Helsingin yliopisto