Supervision of doctoral thesis

Palva, E. T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 2010
ExaminandVille Pennanen
Examination vidHelsinki