Supervision of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjuni 2009 → …
ExaminandTuomas Sahlsten
Examination vid
  • Helsingin yliopisto