Supervision of doctoral thesis

Räsänen, M. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period1 jan 2005 - 31 dec 2005
    ExaminandErmelinda Macoas
    Examination vidUniversity of Coimbra