Supervision of doctoral thesis

Palva, E. T. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period1 jan 199931 dec 2002
    ExaminandSari 'Tähtiharju
    Examination vidHelsinki