Supervision of Doctoral Thesis

Rask, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Thesis in Comparative Literature on the theme of Climate Change in Literature
Period2019
ExaminandHanna Ruokomäki
Examination vidCentret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS)