Supervision of doctoral thesis

Hurskainen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period19992004
ExaminandRiikka Halme
OmfattningLokal