Supervision of doctoral thesis

Hurskainen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20002004
ExaminandGregory Kamwendo
OmfattningInternationell