Supervision of doctoral thesis

Hurskainen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20012005
ExaminandWanjiku Ng'ang'a
OmfattningInternationell