Supervision of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan. 2021 → …
ExaminandAnna Riitta Kuusi
Examination vid