Supervision of doctoral thesis / Heinonen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: mRNA-binding protein HuR in breast carcinogenesis
Period2011
Examination vidUniversity of Helsinki