Supervision of doctoral thesis: Joonas Pesonen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2018 → …
Examinand
Examination vid
OmfattningInternationell