Supervision of doctoral thesis / Mrena

Ristimäki, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2011
Examinand Mrena
Examination vidUniversity of Helsinki