Supervision of Doctoral thesis: Närvänen Tero

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Particle Size Determination during Fluid Bed Granulation: Tools for Enhanced Process Understanding
Period20062008
ExaminandNärvänen Tero Tapio
Examination vid
  • University of Helsinki