Supervision of Doctoral Thesis of Laura Hedlund (co-supervisor)

Kujala, T. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
ExaminandLaura Hedlund
Examination vidHelsinki