Supervision of doctoral thesis of Riikka Keskinen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Behaviour of selenium in Finnish soils
Period20062011
ExaminandRiikka Keskinen
Examination vid
  • University of Helsinki
OmfattningNationell