Supervision of doctoral thesis: Saara Tegelberg

Lehesjoki, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2013
ExaminandSaara Tegelberg
Examination vidUniversity of Helsinki