Supervision of doctoral thesis: Ville Kivimäki

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2018 → …
ExaminandVille Kivimäki
Examination vid
OmfattningInternationell