Supervision of Essi Jurvanen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Keto-Timonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Perioddec 2015 → …
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki