Supervision of Eva-Lina Sandell's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Zhang, Z. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Katabolit kontroll protein A:s roll i tillväxten, neurotoxinproduktionen och sporulationen hos Clostridium botulinum typ A stam ATCC 3502
Periodmaj 2012okt 2012
ExaminandEva-Lina Sandell
Examination vidUniversity of Helsinki